DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI NEMOŽNOSTI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI NEMOŽNOSTI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky,...
AMATÉRSKÝ SPORT SE ZASTAVIL

AMATÉRSKÝ SPORT SE ZASTAVIL

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 č. 1078 (dále jen „Usnesení 1078“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Na základě Usnesení 1078 a Usnesení 1079 jsou s účinností od 22. 10. 2020...