STŘEDOČESKÁ ČUS MÁ (STARO)NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY

STŘEDOČESKÁ ČUS MÁ (STARO)NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY

22. valná hromada Středočeské krajské organizace ČUS se uskutečnila per rollam ve dnech 26. dubna až 3. května 2021. Valná hromada SKO ČUS schválila jednomyslně Zprávu o činnosti SKO ČUS od minulé valné hromady, výsledky hospodaření SKO ČUS 2019 a 2020, návrh rozpočtu...
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Pro oblast organizovaného sportu Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19, ze dne 7. 5. 2021, schválená vládou, s účinností od 10. 5. 2021, 00:00 hodin MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN neboť doplnění jsou formulována pouze pro zařízení...
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE SPORTU

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE SPORTU

Vláda na jednání 12. 4. rozhodla o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu. Ve zkratce bylo mediálně prezentováno uvolnění na šest dvojic sportujících na otevřeném sportovišti s rozestupy, bez ochrany dýchacích cest a bez podmínky negativního výsledku...