Zápis z Valné hromady a z jednání VV OTS Benešov

Zápis z Valné hromady a z jednání VV OTS Benešov

Dne 10. listopadu proběhla v sále hotelu Benica v Benešově Valná hromada Okresního tělovýchovného sdružení Benešov, z.s. Zápis z VH: Zápis VH OTS Benešov 10-11-2022 V úterý 15. listopadu proběhlo první jednání nově zvoleného Výkonného výboru OTS Benešov, z.s.. Zápis z...
Dotační výzva Provoz a údržba 2022

Dotační výzva Provoz a údržba 2022

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané. Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách...
Informace pro žadatele Můj klub 2022

Informace pro žadatele Můj klub 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí zveřejnila Národní sportovní agentura na svých webových stránkách tuto informaci. Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku...
Informace pro žadatele ve výzvě Můj klub 2022

Informace pro žadatele ve výzvě Můj klub 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům na svých webových stránkách tuto informaci: Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od...
Zpravodaj České unie sportu č. 5/2022

Zpravodaj České unie sportu č. 5/2022

Další Zpravodaj české unie sportu právě vyšel a opět přináší zajímavé informace ze sportovního prostředí. Celý zpravodaj ke stažení zde: Zpravodaj_CUS_5_2022 Z obsahu zpravodaje (str.): 3  VV ČUS zareagoval na zpoždění státní podpory a schválil mimořádné půjčky...
Zpravodaj České unie sportu č. 3/2022

Zpravodaj České unie sportu č. 3/2022

Třetí číslo Zpravodaje České unie sportu opět přináší zajímavé informace ze sportovního prostředí nejen pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Celé číslo 3/2022 ke stažení: Zpravodaj_CUS_3_2022 Obsah Zpravodaje (str.): 3  VV ČUS vyslovil podporu ukrajinským...