Projekt Tipsport Sportuj s námi v i roce 2024

Projekt Tipsport Sportuj s námi v i roce 2024

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2024. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti....
Změna domény Národní sportovní agentury na nsa.gov.cz

Změna domény Národní sportovní agentury na nsa.gov.cz

V souvislosti s migrací ústředních orgánu státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz NSA informovala, že do 30. 10. 2023 dojde v rámci Národní sportovní agentury k migraci webových stránek a e-mailových adres. Z domény agenturasport.cz dojde ke změně na...
Zápis z Valné hromady a z jednání VV OTS Benešov

Zápis z Valné hromady a z jednání VV OTS Benešov

Dne 10. listopadu proběhla v sále hotelu Benica v Benešově Valná hromada Okresního tělovýchovného sdružení Benešov, z.s. Zápis z VH: Zápis VH OTS Benešov 10-11-2022 V úterý 15. listopadu proběhlo první jednání nově zvoleného Výkonného výboru OTS Benešov, z.s.. Zápis z...
Dotační výzva Provoz a údržba 2022

Dotační výzva Provoz a údržba 2022

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané. Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách...
Informace pro žadatele Můj klub 2022

Informace pro žadatele Můj klub 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí zveřejnila Národní sportovní agentura na svých webových stránkách tuto informaci. Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku...
Informace pro žadatele ve výzvě Můj klub 2022

Informace pro žadatele ve výzvě Můj klub 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům na svých webových stránkách tuto informaci: Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od...