ČUS POMOHLA S ŽÁDOSTMI O DOTACE VÍCE JAK 2000 KLUBŮM

ČUS POMOHLA S ŽÁDOSTMI O DOTACE VÍCE JAK 2000 KLUBŮM

Územní pracoviště České unie sportu po celý listopad intenzivně pomáhala klubům s žádostmi o dotace z klíčové dotační Výzvy Můj klub, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od tří do dvaceti let. 89 servisních center ČUS poskytovalo zástupcům klubů a...
Projekt Tipsport Sportuj s námi bude probíhat i v roce 2022

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude probíhat i v roce 2022

Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2022. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční...
NSA ZVEŘEJNILA VÝZVU „MŮJ KLUB 2022“

NSA ZVEŘEJNILA VÝZVU „MŮJ KLUB 2022“

Národní sportovní agentura zveřejnila 1. října 2021 Výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.   Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021...
STŘEDOČESKÝ KRAJ VYHLÁSIL GRANTY PRO SPORT 2021

STŘEDOČESKÝ KRAJ VYHLÁSIL GRANTY PRO SPORT 2021

STŘEDOČESKÝ KRAJ VYHLÁSIL PROGRAM 2021 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE – ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU SPORTU A VOLNÉHO ČASU Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00...
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE COVID-SPORT – OTÁZKY A ODPOVĚDI

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE COVID-SPORT – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Do 15. února 2021 je potřeba vyúčtovat a finančně vypořádat dotace, které získali sportovní organizace z dotační výzvy NSA COVID-Sport. Tato výzva byla určena na podporu sportovních organizací postižených pandemií koronaviru a měla tři tematické okruhy. V článku...