AMATÉRSKÝ SPORT DOSTANE OD ČTVRTKA ZELENOU, ALE…

AMATÉRSKÝ SPORT DOSTANE OD ČTVRTKA ZELENOU, ALE…

Amatérský sport sice dostane od čtvrtka zelenou, ale uvnitř může být nadále maximálně deset lidí a všichni v roušce. „Určitě je dobře, že se otevřou bazény, fitness centra a další vnitřní sportoviště. Stejně jako Národní sportovní agentura vnímáme používání roušek...
ČUS PODPORUJE DOTAČNÍ PROJEKT KABINA

ČUS PODPORUJE DOTAČNÍ PROJEKT KABINA

Mnoho sportovních klubů, tělovýchovných jednot a zejména pak vlastníků a provozovatelů sportovišť je ve velmi tíživé situaci kvůli koronavirové pandemii. Chybí tržby, docházejí peníze na výplaty zaměstnancům, na energie, nájmy, služby nebo údržbu. Česká unie sportu je...
DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI NEMOŽNOSTI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI NEMOŽNOSTI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky,...
AMATÉRSKÝ SPORT SE ZASTAVIL

AMATÉRSKÝ SPORT SE ZASTAVIL

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 č. 1078 (dále jen „Usnesení 1078“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Na základě Usnesení 1078 a Usnesení 1079 jsou s účinností od 22. 10. 2020...