Během dubna rozeslala Česká unie sportu do sportovních klubů a tělovýchovných jednot prostřednictvím okresních sdružení dotazník s aktuálním průzkumem, který má zmapovat situaci v členských subjektech ČUS. Do uzávěrky dubnového zpravodaje ho zatím vyplnilo 1900 zástupců sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot. Otázky byly zaměřené na finanční situaci, provozní výdaje, ale také na vývoj členské základny nebo fyzickou kondici mládeže. S výsledky plánuje ČUS seznámit veřejnost prostřednictvím médií, ale bude je rovněž prezentovat politické reprezentaci.

Otázky jsou zaměřené například na finanční situaci jednotlivých subjektů, provozní výdaje, management klubu, situaci v členské základně nebo na stav fyzické kondici dětí. Tazatelé přitom odpovídají formou jednoduchého elektronického online dotazníku.

Do průzkumu se stále můžete zapojit ZDE.

Do konce dubna dorazilo do sídla České unie sportu v Praze na Strahově už 1900 nejrůznějších ohlasů, reakcí a komentářů. Vysoký zájem představitelů sportovních klubů a tělovýchovných jednot o zapojení do toho průzkumu vedení ČUS velice vítá a oceňuje iniciativu všech, kteří už svými odpověďmi přispěli. Současně však žádá také zástupce dalších členských subjektů ČUS, aby se do průzkumu v nejbližších dnech zapojili. Každý názor a zkušenost pomůže při vzniku rozsáhlé a reprezentativní analýzy stavu českého sportovního prostředí. Ta poslouží jako argumentační rámec při jednání s vládními a politickými reprezentanty a budou s ní rovněž podrobně seznámena i média.

Dosavadní vzorek poznatků, postřehů a doporučení ze strany sportovních klubů a tělovýchovných jednot je neobyčejně pestrý, zajímavý a podnětný. Objevují se v něm tradičně upozornění na některé negativní trendy ve sportu související s jeho financováním, údržbou sportovišť, nedostatkem, ale i odměňováním trenérů a dobrovolníků nebo upadajícím zájmem mládeže.

„Prostřednictvím získaných dat budeme moci lépe upozornit na konkrétní problémy ve sportovním prostředí nebo na překážky, které brání klubům v činnosti a rozvoji jejich činnosti,“ říká jeden z iniciátorů průzkumu Jiří Uhlíř.

KT ČUS