Pro usnadnění aktualizace seznamu sportovců v souvislosti s podáním žádosti pro výzvu Můj klub 2024 NSA zveřejnila nový číselník sportovních odvětví (Rejstrik-sportu-sportovni-odvetvi-2024_V0104).

Pro správný výpočet výše dotace je nezbytně nutné použít nové kódy (například pro atletiku kód 4.1 a nikoliv původní 4).

 

S ohledem na vzniklé potíže v souvislosti s novými kódy sportovních odvětví prodloužila NSA dodatkem č. 2 příjem žádostí u výzvy Můj Klub 2024 do 17. ledna 2024 do12:00 hodin.