V souvislosti s migrací ústředních orgánu státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz NSA informovala, že do 30. 10. 2023 dojde v rámci Národní sportovní agentury k migraci webových stránek a e-mailových adres. Z domény agenturasport.cz dojde ke změně na doménu nsa.gov.cz, e-mailové adresy budou ve formátu jmeno.prijmeni@nsa.gov.cz.

Harmonogram migrace a jednotná pravidla pro státní domény počítají s tím, že původní domény budou funkční do roku 2030 a na subdoménu pod gov.cz budou přesměrovány.

Migrace domén byla v lednu schválena vládou a klíčovým přínosem sjednocení státních domén pod gov.cz je zvýšení kybernetické bezpečnosti, uživatelské přívětivosti a právní jistoty tam, kde s občanem komunikuje stát.

Více informací na webu NSA zde: https://agenturasport.cz/30547-2/