Krajští zastupitelé schválili v pondělí 24. dubna 2023 rozdělení dotací z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času. Podmínky pro přidělení dotace splnilo 185 žadatelů, mezi které bude rozděleno celkem 40 milionů korun. Je to o 500 000 korun více než v roce 2022.

„Sportování a volnočasové aktivity jsou zásadní pro zdravý životní styl. U většiny sportů jsou ale nezbytné i finance. Náklady stále rostou, a proto jsem rád, že se opět podařilo vyčlenit v rozpočtu kraje peníze a my jsme dnes mohli smysluplné trávení volného času podpořit. Z předložených žádostí je zřejmé, jak pestrá nabídka sportů a trávení volného času u nás v kraji je, a já děkuji všem, kteří na tom mají zásluhy,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha s tím, že rozdělení dotací bude zveřejněno na webu kraje.

Struktura fondu je rozdělena do několika oblastí. Zahrnuje podporu sportovních a volnočasových aktivit, podporu handicapovaných a podporu vrcholového sportu. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje je 40 milionů korun. Sportovní kluby žádaly například o peníze na zavlažovací systémy na hřiště či kurty, na nové osvětlení v halách a tělocvičnách, nebo na podporu a rozvoj mladých sportovců.

Program obsahuje čtyři Tematická zadání:

Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora (25 900 000,00 Kč)

Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora (11 100 000,00 Kč)

Podpora vrcholového sportu (2 500 000,00 Kč)

Podpora handicapovaných (500 000,00 Kč)

Přehled poskytnutých dotací z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času: Fond sportu a volného času 2023

 

zdroj: Středočeský kraj