„Darujeme kroužky dětem“ je voucherový systém podpory, který pomáhá českým, ale i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Projekt
organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna.

Výzva pro zájemce na druhé pololetí tohoto školního roku byla zveřejněna 5. ledna: https://www.darujemekrouzky.cz/

Rodiče mohou prostřednictvím tohoto projektu zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu tréninků či kroužku. Celkem se bude nyní rozdělovat částka převyšující pět milionů korun a přednost samozřejmě dostanou rychlejší žadatelé. Kluby mohou o této možnosti rodiče dětí informovat.

Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere organizaci, které budou peníze převedeny (například určitému kroužku nebo klubu). Prostředky lze poté použít na zaplacení účastnického poplatku za dítě, členských příspěvků nebo potřebného materiálu. Z peněz je tedy možné platit náklady na účast na aktivitách kroužků, sportovní klubů, dále půjčovné za sportovní vybavení, soustředění, tréninky apod.

Zdroj: Česká rada dětí a mládeže