Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 28.11.2022 schválilo usnesením č. 037-20/2022/ZK Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času 2023

Alokovaná finanční částka činí 40 000 000,00 Kč. Žádost je možné podat do jednoho ze čtyř Tematických zadání:

A. „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora

alokace 25 900 000 Kč

dotace 40 000 Kč   –   600 000 Kč (navýšení oproti roku 2022 o 200 000 Kč)

B. „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora

alokace 11 100 000 Kč

dotace 50 000 Kč   –   150 000 Kč

C. „Podpora vrcholového sportu

alokace 2 500 000 Kč

dotace 10 000 Kč   –   200 000 Kč

D. „Podpora handicapovaných

alokace 500 000 Kč

dotace 10 000 Kč   –   80 000 Kč

Spoluúčast z celkových uznatelných nákladů akce/projektu:

– NNO a školy 20 %

– obce 30 %

– handicapovaný žadatel 0 %

Žadatelem o dotaci nemohou být žadatelé, kterým byla schválena dotace z Fondu sportu a volného času 2022 z Tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“ a Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“.

Termín podávání žádostí je od 11. ledna 2023 od 09:00 hodin do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin.

Bližší informace naleznete ve zveřejněném Programu 2023 jehož součástí je Metodický pokyn „Jak podat žádost o dotaci“

zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty-a-dotace