Dne 10. listopadu proběhla v sále hotelu Benica v Benešově Valná hromada Okresního tělovýchovného sdružení Benešov, z.s.

Zápis z VH: Zápis VH OTS Benešov 10-11-2022

V úterý 15. listopadu proběhlo první jednání nově zvoleného Výkonného výboru OTS Benešov, z.s..

Zápis z VV OTS: VV OTS 2022 – 15.11. – zápis