Podklady pro vyúčtování dotace Provoz a údržba za rok  2021 jsou k dispozici na webových stránkách Národní sportovní agentury. Podklady předložené koncem loňského roku prošly revizí a nyní jsou zveřejněny samostatné tabulky vyúčtování pro jednotlivé dotační výzvy.

Termín pro vyúčtování dotace Můj klub 2021 je do 15. února 2022.

 

Podklady k vyúčtování dotace Provoz a údržba 2021:

 

Kromě tabulek vyúčtování a vypořádání je potřeba předložit i výsledovku dotace a účetní sestavu obsahující jednotlivé položky zahrnuté do vyúčtování poskytnuté dotace.

 

Vyúčtování a vypořádání nenahráváte do elektronického systému. Dle  závazných pokynů je nutné do 15 .2. 2022 zaslat I. MK 2021 Vyúčtování a vypořádání dotace elektronicky v excelových tabulkách společně  s ostatními dokumenty vyúčtování (II, III. IV – podepsané a naskenované) na email podatelnavyuctovani@agenturasport.cz (s označením předmětu emailu: „Excel_Vyúčtování 2021_označení Výzvy_číslo jednací“ – např. „Excel_Vyúčtování 2021_PU21_NSA-00XX/2020/D“) a následně ještě poslat dalšími způsoby dle závazných pokynů.

Pokud se bude vyúčtování zasílat v listinné podobě, ověřený podpis stačí pouze na prvním listě excelovského souboru.

 

Pro lepší orientaci ve vyúčtování a vypořádání dotace (tabulce Excel) může využít Stručný manuál_vyplnění_I. PU_vyúčtování a vypořádání_2021

 

 

Otázky a odpovědi:

  • Rozumíme správně, že když je v „Závazných pokynech pro vyúčtování a vypořádání“ uvedeno, že příjemci dotací musí VŠECHNY POVINNÉ DOKUMENTY k vyúčtování a finančnímu vypořádání zaslat mailem v excelovských tabulkách, tak se jedná pouze o excelovský soubor „Vyúčtování a vypořádání“ skládající se ze sedmi listů? Výsledovku dotace i účetní položkovou sestavu není potřeba tedy emailem zasílat?

V závazných pokynech je uvedeno „Všechny povinné dokumenty…“, výsledovka a účetní sestav jsou označeny jako povinné, tedy žadatel je odešle i emailem.

  • Rozumíme správně, že není potřeba tisknout a podepisovat listy č. 5 a 6 (MZDY a OSVČ) v souboru „Vyúčtování a vypořádání“ v případě, že klub nepoužije dotaci na úhradu mzdových nákladů a úhradu nákladů na osobní výkon služeb?

Ano, v případě, že žadatel nemá na listu číslo 2 vyplněny žádné osobní náklady, tak tyto listy nevyplňuje a neodesílá.

  • Rozumíme správně, že ověřený podpis musí být pouze na listu „1. Souhrnné informace“ souboru „Vyúčtování a vypořádání“?

Ověřený podpis stačí pouze na prvním listě excelovského souboru.

  • Při tisku excelové tabulky Vyúčtování a vypořádání PÚ21 jsme narazili na problém u listu č. 2 – Použití dotace. Tento list nelze vytisknout celý, chybí pravá část tabulky. 

Problém je v nastavení Excelu. Postup řešení: horní lišta – rozložení stránky – oblast tisku – vymazat oblast tisku. Tip: pokud budete chtít ušetřit papír, při samotném tisku nastavte „Přizpůsobit na jednu stránku“.