Na webových stránkách Národní sportovní agentury jsou k dispozici podklady pro vyúčtování dotací za rok 2021. Podklady předložené koncem loňského roku prošly revizí a nyní jsou zveřejněny samostatné tabulky vyúčtování pro jednotlivé dotační výzvy.

Termín pro vyúčtování dotace Můj klub 2021 je do 15. února 2022.

 

Podklady k vyúčtování dotace Můj klub 2021:

 

NOVĚ (od 13. ledna 2022) je u “Závazných pokynů pro vyúčtování a vypořádání” uvedeno, že je list 7. “Přehled zdrojů” NEPOVINNÁ příloha.

Kromě tabulek vyúčtování a vypořádání a čestného prohlášení je potřeba předložit i výsledovku dotace a účetní sestavu obsahující jednotlivé položky zahrnuté do vyúčtování poskytnuté dotace.

Vyúčtování a vypořádání nenahráváte do elektronického systému. Dle  závazných pokynů je nutné do 15 .2. 2022 zaslat I. MK 2021 Vyúčtování a vypořádání dotace elektronicky v excelových tabulkách společně  s ostatními dokumenty vyúčtování (II, III. IV – podepsané a naskenované) na email podatelnavyuctovani@agenturasport.cz (s označením předmětu emailu: „Excel_Vyúčtování 2021_označení Výzvy_číslo jednací“ – např. „Excel_Vyúčtování 2021_MK21_NSA-00XX/2020/D”) a následně ještě poslat dalšími způsoby dle závazných pokynů.

Pokud se bude vyúčtování zasílat v listinné podobě, ověřený podpis stačí pouze na prvním listě excelovského souboru.

 

Pro lepší orientaci ve vyúčtování a vypořádání dotace (tabulce Excel) může využít Stručný manuál_vyplnění_I. MK vyúčtování a vypořádání_2021

 

Otázky a odpovědi:

  1. Rozumíme správně, že když je v “Závazných pokynech pro vyúčtování a vypořádání” uvedeno, že příjemci dotací musí VŠECHNY POVINNÉ DOKUMENTY k vyúčtování a finančnímu vypořádání zaslat mailem v excelovských tabulkách, tak se jedná pouze o excelovský soubor “Vyúčtování a vypořádání” skládající se ze sedmi listů? Výsledovku dotace i účetní položkovou sestavu není potřeba tedy emailem zasílat?
  • V závazných pokynech je uvedeno „Všechny povinné dokumenty…“, výsledovka a účetní sestav jsou označeny jako povinné, tedy žadatel je odešle i emailem.
  1. Rozumíme správně, že není potřeba tisknout a podepisovat listy č. 5 a 6 (MZDY a OSVČ) v souboru “Vyúčtování a vypořádání” v případě, že klub nepoužije dotaci na úhradu mzdových nákladů a úhradu nákladů na osobní výkon služeb?
  • Ano, v případě, že žadatel nemá na listu číslo 2 vyplněny žádné osobní náklady, tak tyto listy nevyplňuje a neodesílá.
  1. Rozumíme správně, že ověřený podpis musí být pouze na listu “1. Souhrnné informace” souboru “Vyúčtování a vypořádání”?
  • Ano, ověřený podpis stačí pouze na prvním listě excelovského souboru.