Vážení zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot,
obracíme se na Vás s žádostí o nenáročnou, ale důležitou součinnost při propagaci činnosti SK a TJ a jejich představitelů.
Česká unie sportu potřebuje k publicitě práce sportovních klubů a k prosazování lepších podmínek nové aktuální informace. Proto Vás zdvořile žádáme, abyste se zapojili do nového průzkumu ČUS. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k činnosti vašeho klubu.
Obdobný průzkum jsme realizovali v roce 2018 a také v roce 2020. Na jeho základě projevili novináři obrovský zájem o vaší práci. O klubech a jejich problémech se začalo více psát a referovat v médiích. Díky tomu se zlepšuje také podpora sportu ze strany státu a zlepšuje se povědomí o vaší náročné činnosti. Prosíme Vás proto o aktuální údaje, abychom mohli pokračovat v propagaci vaší práce, posilování podpory a společenského uznání.
V minulém roce se potenciál dotazníku nestačilo naplno prodat, protože po jeho skončení se naplno rozjela koronavirová pandemie. Tím se zejména dotazy na ekonomickou oblast zcela devalvovaly. Také nyní se dotazník zaměřuje na ekonomiku, ale také na to, jak jste zvládli pandemii nebo jak vás zasáhla v chodu vašeho klubu nebo tělovýchovné jednoty. Budeme rovněž rádi, když nám popíšete v otevřených otázkách Váš konkrétní příběh.
Termín odevzdání odpovědí je do 31. 12. 2021.
S výsledky průzkumu vás samozřejmě seznámíme, jako v minulých případech.
Vážíme si Vašich odpovědí a času, který dotazníku věnujete.