22. valná hromada Středočeské krajské organizace ČUS se uskutečnila per rollam ve dnech 26. dubna až 3. května 2021.

Valná hromada SKO ČUS schválila jednomyslně Zprávu o činnosti SKO ČUS od minulé valné hromady, výsledky hospodaření SKO ČUS 2019 a 2020, návrh rozpočtu SKO ČUS pro rok 2021, zprávu Revizní komise SKO ČUS a zvolila členy do orgánů SKO ČUS:

 

Předsedou Středočeské krajské organizace ČUS byl pro následující čtyřleté volební období zvolen:

 • Pavel Suk (Česká unie sportu Mělník, z.s.,)

 

Do Rady Středočeské krajské organizace ČUS za OS ČUS byli zvoleni: 

 • Jan Hadraba (Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s.)
 • Antonín Krumpholc (Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s.)
 • Irena Lehárová (Okresní unie sportu Rakovník, z.s.)
 • Michaela Švástová (Okresní unie sportu Mladá Boleslav, z.s.)

 

Do Rady Středočeské krajské organizace ČUS za sportovní svazy byli zvoleni:

 • Jan Knotek (Středočeský krajský fotbalový svaz)
 • Věra Langmaierová (Středočeský krajský svaz lyžařů)
 • Jaroslav Satranský (Středočeský šachový svaz)
 • Rudolf Vácha (Středočeský krasobruslařský svaz)

 

Do Revizní komise Středočeské krajské organizace ČUS byli zvoleni:

 • Josef Majrych (Středočeský krasobruslařský svaz)
 • Josef Setnička (Okresní sdružení ČUS Beroun z.s.)
 • Zuzana Závodská (Okresní sdružení ČUS Praha-západ, z.s.)