Statutární orgán pobočného spolku Středočeská krajská organizace ČUS rozhodl dne 23. března 2021 za souhlasu Krajské rady Středočeské organizace ČUS o svolání valné hromady Spolku s tím, že v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID 19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR se valná hromada uskuteční vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam.

Pozvánka na VH SKO ČUS 26-4-2021

Jednací a volební rad SKO ČUS-26-4-2021

Rozhodnutí o zvolení komise VH SKO per rollam

Rozhodnutí o stanovení počtu delegátů VH SKO