STŘEDOČESKÝ KRAJ VYHLÁSIL PROGRAM 2021 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE – ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin.

Předpokládaný objem peněžních prostředků na jednotlivá Tematická zadání je tento:

  • „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“ 6 500 000 Kč
  • „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“ 15 500 000 Kč
  • „Podpora vrcholového sportu“ 2 500 000 Kč
  • „Podpora handicapovaných“ 500 000 Kč

 

Podpora sportovních a volnočasových aktivit 

Investiční podpora zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Podpora sportovních a volnočasových aktivit

Neinvestiční podpora zahrnuje podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady – např. nájmy, energie).

Podpora vrcholového sportu

Neinvestiční podpora, která zahrnuje podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností; kritérium „vrcholového sportu“ splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů.

Podpora handicapovaných

Neinvestiční podpora která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné a mzdy).

 

Soubory ke stažení:

Vyhlášení program 2021

Program 2021

Kontaktní osoby

Čestné prohlášení – de minimis


Více informací na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/granty-a-dotace;jsessionid=593DDABD58698A388F9E04850810B572.liferay_s1