Termín vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 – MŮJ KLUB 2020 je do 15. února 2021. Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. 

Vyúčtování MŮJ KLUB 2020 se vyplňuje ještě ve starém rejstříku MŠMT:

https://is-sport.msmt.cz/

Všechny potřebné informace naleznete v manuálu níže:

MUJ_KLUB_2020_manual-vyuctovani-a-FV_fin.pdf

Způsob použití dotace

Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv“ musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021)

Vyplňujeme pouze jeden excelovský soubor:

MK2020_vyuctovani_vyporadani

a) Nahraje do systému IS-SPORT (soubor xlsx) a současně
b) Odešle v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky (DS spolku, který je příjemcem dotace) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
ID datové schránky: vidaawt

Na obálku či v předmětu datové zprávy příjemce uvede: „ VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020 – 502020_2B_XXXX“. Místo XXXX příjemce uvede poslední čtyřčíslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Nejčastější dotazy: 

Jakou částku můžu uplatnit na provoz a údržbu sportovního zařízení?

Při vyúčtování dbejte především na dodržení maximálně 50% úhrady z celkové výše dotace na údržbu sportovního zařízení.

Je předepsán nějaký finanční limit na dodavatele, popř. poskytovatele služeb? 

Ano, limit je 50.000,-Kč (včetně) měsíc na osobu, a to fyzické i právnické osoby. Tzn. při nákupu sportovního materiálu, popř. ubytování nebo stravování za soustředění nesmí překročit úhrada tuto částku od jednoho dodavatele v jednom kalendářním měsíci.

Můžu koupit benzín do sekačky? 

Ano, ale nedoporučujeme uplatňovat náklady na nákup pohonným hmot. Vždy je nutné doložit ke kontrole knihu jízd, aby bylo patrné, že nedošlo k nákupu PH např. pro osobní automobil.

Skenuju a odesílám i všechny uplatněné doklady do IS MŠMT? 

Ne, veškeré doklady zůstávají v účetnictví jednoty a do IS vkládáte pouze jednu excelovskou tabulku.

Mám nějak označit uplatněné doklady?

Ano, doklady je nutné označit číslem rozhodnutí.