Nastává druhý poločas zápasu s pandemií nebývalých rozměrů Covid-19, která ochromila všechny oblasti života a kvůli které zemřely miliony lidí na Zemi. Ochromen byl také sport téměř na všech úrovních. Nyní přichází šance přejít z obrany do vítězného útoku. Vyspělá věda totiž dala lidstvu v historicky krátké době do rukou mocnou zbraň na Covid-19 – očkování pomocí vakcíny.

Chceme srozumitelnou formou a zároveň s vysokou odborností odpovědět na otázky, které si sportovci nejčastěji kladou v souvislosti s nemocí Covid-19 a nadcházejícím očkováním. Leckdy se odpovědi na řadu otázek různí i v odborných kruzích a na některé z nich nelze s určitostí ani nyní odpovědět pro absenci opravdu nezpochybnitelných důkazů.

Předkládáme odpovědi na nejčastější otázky sportovců, které vznikly ve spolupráci sportovních lékařů z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace se špičkovými odborníky z České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Nejčastější otázky a odpovědi najdete zde: Covid očkování – otázky a odpovědi