Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/.

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 23. listopadu do 14. prosince 2020.

Na základě první vlny dotazů připojujeme doplňující výklad, zpracovaný ve spolupráci s NSA, k otázce výše spolufinancování a celkové alokace programu, která nemusí být konečná.

V určení výše spolufinancování přistoupila NSA pro rok 2021 k novému modelu, zásadně odlišného od dosud používané praxe.

Proto jsme připravili tuto prezentaci jeho rozdílů a přínosů.

2809NDd.png

NSA opět počítá s proškolením pracovníků Servisních center ČUS (SCS ČUS) k pomoci klubům a tělovýchovným jednotám s přípravou a  podáváním žádostí o dotaci.