Podávání žádostí o dotace z výzvy Můj klub 2021 letos probíhá v Rejstříku sportu. 

REJSTŘÍK SPORT

1) Na stránkách Rejstříku v sekci Dokumentace je zveřejněna Uživatelská příručka k evidenční části Rejstříku. Prozatím můžete využít Manuál, respektive odpovědi na časté dotazy pro úpravy a doplňování údajů do Rejstříku sportu nebo FAQ k Rejstříku, které budou průběžně doplňovány.

2) Migrace dat z původního do nového prostředí Rejstříku byla komplikovaná, tudíž nemuselo dojít k úplnému přenosu – nejdříve si zkontrolujte, zda je Váš klub či jednota mezi zapsanými sportovními organizacemi

3) V období odstávky Rejstříku byla provedena kontrola validity údajů a byla zjištěna velká chybovost. Různé údaje z toho důvodu nebyly do nového prostředí přeneseny – např. u některých fyzických osob (Sportovců, Trenérů) chybí rodné číslo. Tyto osoby bude nejlepší smazat (symbol „popelnice“) a buď importem nebo přímo v systému zadat znovu.

4) Zkontrolujte, zda u Vaší sportovní organizace máte uvedeny statutární orgány, které by měly být do Rejstříku sportu přeneseny automaticky z vašeho zápisu ve Veřejném rejstříkuPokud v sekci „Statutární orgány“ nemáte žádné osoby, příp. máte jen některé oprávněné osoby, doplňte je ručně (tlačítko „plus“ pro přidání nového záznamu).

5) Pro hromadné úpravy Sportovců a Trenérů použijte kartu Import/Export. K dispozici jsou dva způsoby importu:

  • aktualizace – znamená přidání či editaci stávajících dat
  • nahrazení – znamená přepsání stávajících dat (dojde k porovnání původního a nového souboru dat. Záznamy, které budou v Rejstříku sportu a nebudou v nově importovaném souboru, budou zneplatněny. Jinak řečeno – osoby, které nebudou v nově importovaném souboru, nebudou z Rejstříku sportu odstraněny, ale dojde u nich k doplnění data do kolonky „Platnost do“).

6) Zpracování importu by mělo proběhnout v řádu několika minut. Import je buď zpracován v pořádku (bez chyby), zpracován částečně (něco se propsalo, ale někde jsou chyby), zpracován s chybami (všude jsou chyby).

7) V rámci importu nedochází k porovnávání s registrem obyvatel! Do žádosti se budou nahrávat i neověřené osoby, u nichž je uveden stav „Nepotvrzeno“. Ověřování s registrem obyvatel je velmi zdlouhavé a bude trvat několik týdnů.

DOTACE MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zpracoval pro žadatele dotačního programu MŮJ KLUB 2021 přehledný videomanuál.

 

Na stránkách Rejstříku v sekci Dokumentace najdete Uživatelskou příručku (manuál) k ovládání webového formuláře dotační žádosti. 

Kromě toho si můžete přečíst odpovědi na časté dotazy týkající se výzvy Můj klub 2021: https://www.agenturasport.cz/faq-muj-klub-2021