Na stránkách MŠMT bylo zveřejněno Vyúčtování dotace Můj klub 2020. Termín odevzdání je od 1.12.2020 do 15.2.2021.

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 – MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport.

I když termín odevzdání vyúčtování je možné provést až do 15.2.2021, doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021.

Formulář k vyúčtování: MK2020_vyúčtování_vypořádání (1)

Manuál vyúčtování naleznete zde: https://www.msmt.cz/sport-1/muj-klub-2020-podklady-pro-vyuctovani-a-financni-vyporadani