Podávání žádostí o dotace z výzvy „Můj klub 2021“ bude letos probíhat v novém prostředí Rejstříku sportu. Národní sportovní agentura upozorňuje, že TJ/SK s nepotvrzenou registrací nebudou moci o dotaci žádat. Článek přináší stručný přehled, který vám pomůže registraci v Rejstříku provést.

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení najdete na webové adrese https://rejstriksportu.cz/Pro registraci nepotřebujete žádné zvláštní podklady. Validace účtu ze strany Národní sportovní agentury ovšem nějaký čas trvá, doporučujeme proto registraci neodkládat.

Zápis by měl být na doporučení Národní sportovní agentury splněn do 7. října 2020.

1. MÁTE JIŽ ÚČET?

Pokud si nejste jisti, zda má vaše TJ/SK registraci v Rejstříku sportu, stačí se podívat do přehledu sportovních organizací. Ten naleznete na záložce „Sportovní organizace“, kde do filtru zadáte IČO svého sportovního klubu. Následně se podíváte na údaje ve sloupcích „Stav“ a „Vlastní zápis“.

 

 

 


 

Pokud nemáte u své organizace uveden stav „Ověřeno“ a v kolonce vlastní zápis „Ano“, znamená to, že jste se doposud neregistrovali, nebo prozatím neproběhla validace vaší registrace, a to např. z důvodu, že jste zapomněli žádost o registraci vytisknout a odeslat na adresu NSA. Pokud se tak stalo, můžete si žádost dodatečně stáhnout po přihlášení na záložce „Můj účet“.

 

 


2. REGISTRACE SPORTOVNÍ ORGANIZACE

Pokud jste se dosud do Rejstříku sportu neregistrovali, je třeba vyplnit online formulář na záložce „Registrace do Rejstříku“. Zde vyplníte IČO vaší TJ/SK a zvolíte „Načíst data z ARES“.

 

 

 


Z veřejného rejstříku se automaticky vyplní informace o sídle organizace, právní formě atd. Při registraci pak máte možnost zadat kontaktní adresu odlišnou od oficiální adresy sídla TJ/SK.

 


Druhým krokem je vyplnění doplňkových informací – v prvním poli zadáváte IČ střešních organizací a sportovních svazů, kterých je vaše TJ/SK členem. Např. Česká unie sportu má IČ 00469548. Pokud budete vyplňovat další organizace, oddělujte jednotlivá identifikační čísla čárkou. Do políčka „Typ sportovní organizace“ uvedete většinou „Klub/TJ“. Předmět hlavní činnosti i činnost ve sportu pak bude stejný – „organizace sportovní činnosti“.

 

 

 


Třetím krokem je uvedení kontaktní osoby – ta nemusí být stejná jako statutární zástupce TJ/SK. Jedná se o osobu, na kterou se bude následně Národní sportovní agentura obracet v případě nejasností či žádosti o doplnění.

 

 

 


Předposledním krokem registrace je nastavení hesla. To musí obsahovat kombinaci čísel, písmen a nejméně jednoho speciálního znaku. Heslo nesmí také být kratší než osm znaků.

Posledním a zároveň nejdůležitějším krokem je dokončení registrace a zaslání žádosti o potvrzení zápisu na Národní sportovní agenturu. Žádost lze odeslat na NSA elektronicky, pokud máte datovou schránku nebo pokud statutární zástupce disponuje elektronickým podpisem. Většina TJ/SK bude ovšem zasílat žádost poštou na adresu Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

 

 

 


Ve vytištěné žádosti jsou uvedeny pouze kontaktní údaje, kluby musí ručně doplnit informaci o statutárním orgánu a statutár musí žádost podepsat. TJ/SK by se při podpisu měly řídit způsobem jednání/podepisování, který mají uvedený ve svých stanovách (např. uvedení jména a funkce statutára, doplnění razítka či podpis více statutárů).

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit příslušné Servisní centrum sportu ČUS v záložce ,,okresy”.