Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 9. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN dochází k nastavení pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportovním akcím a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 18. 9. 2020 od 18:00 hodin do odvolání.

(plné znění zde:https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf).

Podle výkladu pro ČUS, zpracovaným JUDr. Danielem Vidunou, LL.M., je omezení venkovních akcí na 1000 účastníků, s tím, že nad 1000 osob je venkovní akce přípustné pořádat v případě rozdělení prostoru na organizačně oddělené sektory s kapacitou max. 1000 osob/sektor. Pokud kapacita venkovního sportoviště převyšuje 1000 osob, pak právě kapacita nad 1000 osob může být využita max. z 50%. Stejně tak lze pouze z 50 % využít kapacitu sektorů pro stání.

Akce které se konají ve vnitřních prostorách, je omezení nastaveno na 500 osob, přičemž opět platí možnost rozdělení na sektory. Pro vnitřní prostory s kapacitou nad 1000 osob platí, že mohou být využity do výše 1000 osob + max. 50% zbývající kapacity.

Stejné opatření MZDR (čl. II), pak nastavuje omezení účasti více jak 10 osob v případě, že na akcích, konaných převážně ve vnitřních prostorech (u sportu halová a podobná sportoviště) není pro účastníky zajištěno místo k sezení, chápeme tak, že se omezení vztahuje na osoby nespojené s organizací vlastní sportovní akce, tzn. diváky, návštěvníky, rodiče, atd. Jinak by předchozí opatření (limit 1000 resp. 500 osob) nedávala smysl a jejich stanovení by bylo zbytečné. Obzvláště za situace, kdy jiné mimořádné opatření z 17. 9. 2020 – č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN – stanovuje pro sportovce při výkonu sportovní činnosti výjimku z povinnosti nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest.

Podrobnější výklad je v tuto chvíli bezpředmětný, protože lze ve velmi krátké době očekávat nová opatření a změnu těchto limitů. Sledujte prosím webové stránky Ministerstva zdravotnictví a ČUS.

Národní sportovní agentura ve spolupráci s hlavní hygieničkou ČR vydala 18.9.2020 pravidla pro konání sportovních akcí v době pandemie onemocnění Covid-19. Pravidla obsahují i manuál opatření, která by se měla přiměřeně aplikovat na všechna sportovní odvětví, podle jejich podmínek.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-v-dobe-pandemie-onemocneni-covid-19.pdf