Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. 

Účelem dotační výzvy MŮJ KLUB 2021 je podpora:

  • sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,
  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Novinkou je zrušení minimálního požadovaného počtu členů. NSA také navýšila poskytovanou částku na jednotlivé kategorie sportovců. Účelem výzvy na rozdíl od posledních let NENÍ zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení.

Plánujeme vypsání samostatné výzvy přímo na provoz a údržbu, po které volají sportovní organizace napříč celou republikou. Díky tomu, že sportovní kluby, které mají ve správě sportoviště, získají finance na jeho provoz a údržbu z jiného zdroje, mohou z prostředků výzvy Můj klub investovat do fungování klubu podstatně vyšší částku než doposud,“ představuje novinku předseda Milan Hnilička. „Samostatná výzva na provoz a údržbu bude vypsána, pokud nám to rozpočet pro rok 2021 umožní. V opačném případě jsme připraveni dodatkem k výzvě vrátit možnost financovat provoz a údržbu sportovišť do vyhlášené výzvy tak, jak tomu bylo minulý rok“ dodává Milan Hnilička.

Národní sportovní agentura pro tento rok také navyšuje částky, které obdrží sportovní organizace za každé dítě a zavádí minimální hranici věku sportovce 3 roky. „Doposud tato hranice neexistovala a tudíž mohl být zaregistrován například jednoletý sportovec. Tato podmínka je logická a ohraničuje věk dítěte, kdy se už skutečně může začít počítat mezi dětské sportovce,“ upřesňuje místopředseda Ivo Lukš.

Lhůta pro podání žádostí na program Můj klub 2021 je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci.

NSA upozorňuje, že je v současné chvíli důležité, aby představitelé klubů aktualizovali údaje o evidovaných sportovcích v Rejstříku sportu.

Česká unie sportu proto vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, novou funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav. Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu.

Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku! V případě potíží můžete využít náš starší návod na manuální přenos dat mezi soubory databáze ČUS a Rejstříku, nebo kontaktujte OS ČUS na tel: 737 336 665

Materiály ke stažení:

Vyzva_2_2020_MUJ_KLUB_2021

Priloha_Plna-moc-k-zastupovani

Priloha_Formular-k-dolozeni-vlastnicke-struktury

Podrobný rozbor změn v dotační výzvě oproti předchozím letům vám přineseme před termínem podávání žádostí.