Na svém úvodním zasedání se sešel 1. září v Praze Výkonný výbor České unie sportu zvolený na další čtyřleté období na červnové Valné hromadě ČUS. Předseda ČUS Miroslav Jansta v úvodu přivítal jeho nové členy – Jaroslava Čepčáře, Janu Havrdovou, Lukáše Heřmanského a Martina Malíka.

Předseda ČUS poté informoval o uskutečněných jednáních s prezidentem republiky Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem v souvislosti s otázkami financování českého sportu a možností zmírněním dopadů omezujících epidemiologických opatření na český sport. Zmínil problémy sportovních spolků s provozem sportovišť, s pořádáním mezinárodních soutěží i ztráty účastníků profesionálních sportovních soutěží. Ocenil také aktivity Národní sportovní agentury, která reagovala na potřeby sportovního prostředí, a připravila mimořádnou státní dotační výpomoc ve vybraných oblastech sportovní činnosti.

VV ČUS schválil dlouhodobý plán činnosti České unie sportu na období 2020 – 2024. Mezi priority patří stabilizace služeb pro členské subjekty (kluby a jednoty), správa a obnova majetku ČUS, spolupráce na vytváření stabilních podmínek pro sport a výchovu k pohybovým aktivitám v ČR, vznik nového sídla pro činnost sportovních svazů, rozvoj podpory státní, stejně jako posilování pozitivního obrazu ČUS a jeho členů na veřejnosti.

V dalším průběhu se výkonný výbor zabýval rozborem hospodaření ČUS za první pololetí roku 2020. Vyplývá z něj, že propad hospodaření ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 činí 29,3 milionu korun v důsledku vládních preventivních opatření kvůli zabránění šíření nemoci Covid-19 a následných uzavření středisek Podolí, Nymburk a Zadov.

VV ČUS projednal způsob realizace usnesení červnové Valné hromady ČUS, která poukázala na nesoulad stanov Českého olympijského výboru se spolkovým právem. Zároveň uložila Výkonnému výboru ČUS, aby vyzval ČOV ke nápravě stanov tak, aby zajistily rovné postavení všech členů. Současné stanovy totiž znemožňují členům účast na rozhodování, a naopak umožňují hlasování nečlenům. VV ČUS rovněž schválil kandidaturu Miroslava Jansty do Pléna ČOV.

Výkonný výboru ČUS se také zabýval žádostí nájemce Skiareálu Špindlerův Mlýn – společnosti Melida, a.s. – o snížení nájmu tak, aby splnil podmínky pro podání žádosti o státní pomoc v rámci programu Covid – nájemné. VV po projednání doporučil, aby zástupce ČUS na Valné hromadě Skiareálu této žádosti vyhověl.

VV ČUS udělil záštitu ČUS včetně poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000 korun České asociaci sport pro všechny na seriál třinácti Sportovních her seniorů, které se uskuteční v letošním roce.

Autor: KT ČUS