Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2020. Z téměř 6.500 podaných žádostí má podle MŠMT k 30.6.2020 finanční prostředky na svém bankovním účtu téměř 80% tělovýchovných jednot a sportovních klubů.

K 30. květnu 2020 byly zkontrolovány všechny žádosti přijaté v rámci výzvy MŮJ KLUB 2020. Z celkového počtu 6 485 žádostí splnilo k 30.6.2020 všechny náležitosti 5 910 žádostí, 461 žádostí musí odstranit nedostatky či doplnit některé náležitosti, 114 žádostí nesplnilo podmínky stanovené výzvou.

K 30. 6. 2020 pak byly vyplaceny dotace 5 132 žadatelům v celkové výši 1 175 164 519,- Kč.

Přehled TJ/SK v  působosti okresu Příbram, které k 20. červenci obdržely dotaci MŮJ KLUB naleznete ZDE