Poslední zasedání Výkonného výboru České unie sportu před 38. valnou hromadou se uskutečnilo 23. června v Praze. V rámci bilancování uplynulého čtyřletého cyklu jeho členové ocenili velice aktivní roli ČUS především při vzniku Národní sportovní agentury, stejně jako při trvalém úsilí o zvýšení finanční podpory státu sportovnímu prostředí. Zásluhou pravidelného jednání s představiteli vlády, poslanecké sněmovny a senátu se podařilo v tomto období prostředky pro sport zdvojnásobit.

ČUS se v současné době také významně podílí na postupné konsolidaci sportovního prostředí po koronavirové krizi. V souvislosti s kompenzací dopadů této epidemie požádala dopisem premiéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné státní podpory na rok 2020 ve výši jedné miliardy korun pro spolky provozující sportoviště. V průběhu května tuto žádost projednaly a schválily příslušné vládní i parlamentní orgány a administrací mimořádného programu COVID – Sport ve výši jedné miliardy korun byla pověřena Národní sportovní agentura. Program již je vyhlášen a územní pracoviště ČUS jsou připravována na asistenci sportovním klubům při podávání žádostí.

VV ČUS vyslechl rovněž informaci o obhajobě České unie sportu a jejích představitelů Miroslava Jansty a Jana Boháče v probíhajícím soudním jednání v kauze sportovních dotací na Městském soudu v Praze. Konstatoval při tom, že na rozdíl od obžaloby postupuje soud v této věci nestranně, a vyslovil přesvědčení, že největší sportovní spolek v České republice i jeho představitelé se obhájí a očistí své jméno.

Členové VV ČUS pozitivně zhodnotili informace o přípravě 38. valné hromady České unie sportu 24. června v Sportovním centru v Nymburce. Valná hromada se uskuteční v kongresovém sále za splnění veškerých preventivních opatření před koronavirovou infekcí – včetně použití obličejových roušek nebo ochranných štítů.

V dalším průběhu jednání zhodnotili členové VV ČUS pozitivně spolupráci moravskoslezské Krajské organizace ČUS s Moravskoslezským krajem (MSK). Na základě memoranda uzavřeného mezi MSK s ČUS a následných smluv ČUS zajistila podobně jako v roce 2019 také pro letošek kompletní administraci dotace z rozpočtu kraje pro všechny sportovní kluby v regionu ve výši téměř 35 milionů korun. Navzdory epidemii Covid-19 byly tyto prostředky vyplaceny na přelomu měsíců března a dubna. Příkladná forma spolupráce by měla pokračovat i v roce 2021.

VV ČUS schválil také dvě žádosti o udělení záštity. Čtvrtý ročník seriálu turistických výšlapů na významné vrcholy v ČR Nahoru na horu (červen až říjen 2020) podpořil také částkou 100 000 korun. V pořadí 29. ročník Plavecké soutěže měst (30. září 2020) určený pro zájemce všeho věku a propagující kondiční plavání podpořil částkou 60 000 korun. Kladně posoudil i žádost České Muaythai Asociace i půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS na dobu dvanácti měsíců ve výši jednoho milionu korun.

VV ČUS se seznámil s Inspekční zprávou Vyšší odborné školy ČUS, která vznikla na základě kontroly České školní inspekce – Pražského inspektorátu počátkem března. Ta konstatovala, že VOŠ ČUS má v posledních letech nejen ziskové hospodaření, ale funguje na vysoké úrovni i z hlediska pedagogického, tj. nastavením velice dobrých podmínek pro vzdělávání či vysokou kvalitou studijních výsledků. Členové VV ČUS za toto pozitivní hodnocení poděkovali oběma jednatelům VOŠ ČUS.

Autor: KT ČUS