Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací.

 

Účastník podprogramu může být obec od 3 001 do 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku, v němž je žádost o dotaci podána).

 

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 30 mil. Kč.

 

Lhůta pro doručení žádostí DT H:
Zahájení příjmu žádostí: 9. června 2020
Ukončení příjmu žádostí: 28. srpna 2020

 

Vyhodnocení přijatých žádostí DT B bude zveřejněno do konce měsíce června.

Veškeré další informace k vypsanému progmrau naleznete na stránce Ministerstva pro místní rozvoj ČR ZDE.