Cílem Programu COVID-SPORT je řešení zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu, které byly zasaženy důsledky vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vydání mimořádných opatření.

 

Termíny vyhlášení a realizace Programu:
Vyhlášení Výzvy: 15. 6. 2020 – 31. 8. 2020

Předložení vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem příjemci: 15. 10. 2020 – 15. 2. 2021
Kontrola vypořádání se státním rozpočtem NSA: 16. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Celková alokace Programu je 1 000 000 000,- Kč.

REGISTRACE DO PROGRAMU COVID-SPORT

Více informací https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

 

Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení
Podpora je určena pro sportovní organizaci provozující sportovní zařízení dle bodu 2.5, která je postižena
negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení
sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí
provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Oblast podpory B – organizace sportovních akcí
Podpora je určena pro sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci dle bodu 2.6, která je
postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit
či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné
náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení
Podpora je určena pro sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení dle
bodu 2.5 i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané
sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.