Od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin mohly nejen tělovýchovné jednoty a sportovní kluby žádat o podoporu Středočeský kraj v Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času.

Předpokládaný objem peněžních prostředků na jednotlivá Tematická zadání byl tento:

„Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“ 5 500 000 Kč

„Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“ 15 500 000 Kč

„Podpora vrcholového sportu“ 2 500 000 Kč

„Podpora handicapovaných“ 500 000 Kč

Poskytnutí dotací z Programu 2020

Objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačí pro schválení dotace

Formálně chybné žádosti, které nebyly řádně podány

Celkem bylo odesláno 573 žádostí v celkové výši 85 202 844,-Kč