Na 4. února od 16:00 hod. byla svoláná 21. Valná hromada Středočeské krajské organizace ČUS, které se zúčastnilo 16 delegátů ze stran Okresních sdružení ČUS a 10 delegátu za národní sportovní svazy.

Valná hromada si schválila následující program.

Program :     

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Schválení programu
 5. Schválení jednacího řádu
 6. Zpráva o činnosti SKO ČUS
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Výsledky hospodaření SKO ČUS za rok 2018
 9. Zpráva revizní komise
 10. Schválení rozpočtu SKO ČUS na rok 2020
 11. Diskuze
 12. Návrh a schválení usnesení
 13. Závěr

V bodě ,,Zpráva o činnosti SKO ČUS” přednesl předseda Pavel Suk působení SKO od minulé Valné hromady. Předseda mimo jiné zveřejnil informace ohledně financování sportovního prostředí, jednání ČUS s nově vzniklou Národní sportovní agenturou, pokračování úspěšného projektu ČUS – Sportuj s námi a spolupráci okresních sdružení se samosprávy. Současně byla promítnuta fotogalerie z vyhlášení Sportovec Středočeského kraje 2019, které se uskutečnilo v Benešově a byl prezentován současný stav programu MŮJ KLUB 2019, který doplnil svou informací delegát Tomáš Novák z SK Benešov, který informoval o pravě uskutečněném jednání s premiérem Andrejem Babišem, ministrem školství mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a předsedou NSA Milanem Hniličkou. V neposlední řadě byl představen nový web SKO ČUS a další informační kanály, kterým mohou jak národní sportovní svazy, tak TJ/SK disponovat a propagovat tak skrze ČUS svoji činnost.

V další bodech následovala zpráva o hospodaření SKO ČUS, kterou doplnila Eva Vysušilová a návrh na rozpoočet pro rok 2020.

Milou povinností bylo udělení vyznamenání Věře Langmaierové (Český svaz lyžařů), Ireně Lehárové (ČUS Rakovník), Janu Knotkovi (předseda OFS Beroun) a Antonínu Krumpholcovi (ČUS Nymburk) za jejich dlouholetou a obětavou činnost ve sportovním prostředí.

Dále byla delegátům Valné hromady přednesena zpráva Revizní komise, kterou přednesla Zuzana Závodská.

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné dotazy a delegáti tak schválili usnesení VH v navrhovaném znění.