Středočeský krajský úřad zveřejnil seznam dotačních titulů pro rok 2020.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je ve výše uvedených programech
stanovena od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin.

Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu sportu a volného času.

Metodika – program sport 2020

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovují „Metodické pokyny
k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy“, které jsou
nedílnou součástí Programů 2020.

Kontaktní osoby Fond sportu a volného času 2020

Jitka Špryslová
tel. 257 280 575
e-mail: spryslova@kr-s.cz

Ing. Andrea Krubnerová
tel. 257 280 353
e-mail: krubnerova@kr-s.cz

Technická podpora aplikace
tel. 277 775 555