Jak už jsme Vás před časem informovali, MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informace k vyúčtování neinvestiční dotace z programu Můj Klub za rok 2019 a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

 

Vyúčtování je oproti předchozímu roku jednodušší. Stačí vyplnit pouze dvě tabulky, a to Vyúčtování dotace a Finanční vypořádání dotace. Příjemce dotace nedokládá žádné další dokumenty, pouze tyto dvě tabulky. MŠMT doporučuje, aby TJ/SK, které obdržely dotaci, tuto vyúčtovaly s předstihem do 31. ledna,  konečný termín je stanoven na 15. února 2020.

Vyplněné tabulky vyúčtování (podepsané, orazítkované a naskenované ve formátu PDF) vložíte do systému MŠMT IS sport a současně v listinné podobě odešlete na adresu  MŠMT.

Na obálce musí být napsáno Vyúčtování Můj klub s číslem Rozhodnutí o poskytnutí  dotace.

Vyplněné tabulky vyúčtování (podepsané, orazítkované a naskenované ve formátu PDF) vložíte do systému MŠMT IS sport a současně v listinné podobě odešlete na adresu  MŠMT.

Nezapomeňte na další povinnosti vyplývající z  Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (oznámení změn všech identifikačních údajů,  do 30.6.2020 vložit do IS SPORT roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rok 2019, vedení odděleného  účetnictví dotace, doklady musí splňovat účel dotace vymezený v rozhodnutí, musí být označeny číslem rozhodnutí  a archivovány po dobu 10 let., atd. ). Znovu si rozhodnutí prostudujte.